Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa

Hiilineutraalia lämmöntuotantoa – Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa

Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa (kehittäminen & investoinnit) hankkeiden tavoitteena on edistää polttoon perustamatonta lämmöntuotantoa hukkalämmön talteenoton, lämmön varastoinnin, lämpöpumpputekniikoiden ja geotermisen lämmön hyödyntämisen keinoin.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi selvittää Pohjois-Savon alueen hukkalämmön lähteitä ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia tutkimlla sekä termokemiallista että maaperään varastoitavaa lämpöä ja lisäksi selvittää suurten lämpöpumppujen hyödyntämistä kaukolämmöntuotannossa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat

  • yritykset, joiden tuotannossa syntyy hukkalämpöä,
  • yritykset, jotka kehittävät energiatehokkaita ratkaisuja ja palveluita,
  • yritykset, jotka ovat kiinnostuneita energiatehokkaista laitetoimituksista ja
  • kaikki sidosryhmät, jotka ovat kiinnostuneet energian tehokkaasta käytöstä,
  • kaupunkien, kuntien, ja muiden julkisten organisaatioiden päätöksentekijät ja
  • eri toimialojen yritysten ja kiinteistöjen omistajat.

Hiilineutraalin Pohjois-Savon edistämiskeinot

Hiilineutraalia Pohjois-Savoa tavoitellaan maakunnallisella tasolla Pohjois-Savon ilmastotiekarttaan kirjattujen toimien keinoin vuoteen 2035 mennessä. Pohjois-Savon ilmastotiekartan Puhdasta energiaa reilusti -teeman tavoitteena on alueellisesti edistää hiilineutraalia energiantuotantoa.

Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa – hankkeen tavoite on edistää alueen hiilineutraalia polttoon perustamatonta lämmöntuotantoa ja edistää alueellisesti liiketoiminnan mahdollisuuksia tällä sektorilla.

Kehittämistoimenpiteiden lisäksi investoidaan Savonian Energiatutkimuskeskuksen valmiuteen tehdä tutkimustyötä termokemiallisista energiavarastoista ja maaperään sidotusta lämmöstä.

Tapahtumia

Ajankohta Tapahtuma
Kevät 2022Heat Circulation Innovation Platform webinar vko 17
Syksy 2022Summer School – Long Duration Energy Storage (LDES) Solutions for Climate Friendly Production viikot 38 ja 39
25.11.2022RE4Industry seminaari
10.5.2023Polttoon perustumattomat lämmöntuotannon hyvät ratkaisut -seminaari

Hankkeen rahoittajat

Pohjois-Savon liitto

Pohjois-Savon liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka ajaa maakunnan asukkaiden, kuntien ja elinkeinoelämän etua kansallisesti ja kansainvälisesti.

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt hankkeelle rahoitusta 70 prosenttia Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtiolta.

Yritykset

Hankkeessa on mukana kahdeksan yritystä, jotka ovat kiinnostuneita hiilineutraalien ratkaisujen edistämisestä lämmöntuotannossa.

Yritysten rahoitusosuus hanketoiminnasta on 17,09 prosenttia.

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Ympäröivän elinkeinoelämän ohella Savonia-ammattikorkeakoulu palvelee yli 7000 opiskelijaa.

Savonia rahoittaa hanketoiminnasta 12,91 prosenttia.