Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa

Euroopan aluekehitysrahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Pohjois-Savon liitto

Hiilineutraalia lämmöntuotantoa

Kansainvälisesti ja kansallisesti energiantuotannossa tavoiteltavia asioita ovat energiatehokkuuden lisääminen, fossiilisista polttoaineista vaiheittainen luopuminen ja uusiutuvien energiamuotojen ja polttoon perustamattomien teknologioiden käyttöönoton edistäminen.

Lampokiertoon.fi sivusto tarjoaa tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaa tietoa, työkaluja ja ratkaisuja polttoon perustumattoman lämmöntuotannon, kuten hukkalämmön talteenoton, energian varastoinnin ja lämpöpumpputeknologian edistämiseksi.

Mitä etsit sivustolta?

Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa -hanke

Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa (kehittäminen & investoinnit) hankkeiden tavoitteena on edistää polttoon perustumatonta lämmöntuotantoa Pohjois-Savossa, edistää tähän liittyvien tekniikoiden kuten hukkalämpöjen talteenoton, lämmön varastoinnin, lämpöpumpputekniikoiden, geotermisen lämmön hyödyntämisen jne. yleistymistä Pohjois-Savossa.

Osana hanketta esitellään hiilineutraaleja, erityisesti polttoon perustumattomaan lämmöntuotantoon liittyviä teknisiä ratkaisuja, niiden toteuttajia ja toteutetuista ratkaisuista saatuja kokemuksia. Tavoitteena on tuottaa tietoa kaikkien halukkaiden ja sitä tarvitsevien käyttöön esim. kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden päätöksentekijöille, yritysten ja kiinteistöjen omistajille.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021 – 31.7.2023

Lampo kiertoon
Savonia AMK Varkauden kampus

Hankkeen tapahtumat

Ilmoittaudu mukaan hankkeen tapahtumiin.


Uusimmat hyvät esimerkit


Edistetään yhdessä Pohjois-Savon hiilineutraaliustavoitteita! Osallistu tarjoamalla uutta esimerkkikohdetta!

Lähetä meille vinkki ”Hyvästä esimerkkikohteesta”