Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa

Euroopan aluekehitysrahasto
Untitled
Pohjois-Savon-liitto

Hiilineutraalia lämmöntuotantoa

Kansainvälisesti ja kansallisesti energiantuotannossa tavoiteltavia asioita ovat energiatehokkuuden lisääminen, fossiilisista polttoaineista vaiheittainen luopuminen ja uusiutuvien energiamuotojen ja polttoon perustamattomien teknologioiden käyttöönoton edistäminen.

Lampokiertoon.fi sivusto tarjoaa tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaa tietoa, työkaluja ja ratkaisuja polttoon perustumattoman lämmöntuotannon, kuten hukkalämmön talteenoton, energian varastoinnin ja lämpöpumpputeknologian edistämiseksi.

Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa hanke

Osana hanketta esitellään hiilineutraaleja, erityisesti polttoon perustumattomaan lämmöntuotantoon liittyviä teknisiä ratkaisuja, niiden toteuttajia ja toteutetuista ratkaisuista saatuja kokemuksia. Tavoitteena on tuottaa tietoa kaikkien halukkaiden ja sitä tarvitsevien käyttöön, kuten esimerkiksi kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden päätöksentekijöille, yritysten ja kiinteistöjen omistajille.

Lampo kiertoon

Hankkeen tapahtumat

Ilmoittaudu mukaan hankkeen tapahtumiin.


Uusimmat hyvät esimerkit


Edistetään yhdessä Pohjois-Savon hiilineutraaliustavoitteita!

Osallistu tarjoamalla uutta hyvää ratkaisua!

Lähetä meille vinkki ”Hyvästä esimerkkikohteesta”