Hukkalämmön talteenotto

OC-System Oy; pulverimaalauslinjan poistokaasujen lämmöntalteenotto

Joroisissa toimiva OC-System Oy on teollisuuden ja toimistorakennuksien äänieristys- ja suojaseinäratkaisuiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut yritys. Metallista valmistettavien elementtien valmistusprosessin suurin yksittäinen energiankuluttaja on nestekaasulämmitteinen jauhemaalauslinja, johon kuuluvat oheisen kuvan mukaisesti maalattavien kappaleiden pesu- ja sen jälkeinen kuivausyksikkö, jauhemaalausyksikkö ja sen jälkeinen polttouuni.

OC-System Oy vastuullisena tuotteiden valmistajana on halunnut panostaa tuotannossaan energiankulutuksen ja sen kautta hiilijalanjäljen pienentämiseen ja samalla lisätä tuottavuutta ja toisaalta parantaa työskentelyolosuhteita maalauslinjahallissa. OC-Systemin kehitysprojekti on IR-teknologiaan liittyneiden selvitysten osalta ollut osa Hiilineutraali Pohjois-Savo – hanketta ja sen yritysyhteistyötä.

Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa -hankkeessa on tutkittu yhtenä case-kohteena maalauslinjan poistokaasujen lämmöntalteenoton kannattavuutta.

nestekaasulämmitteinen jauhemaalauslinja ja siihen suunnitellut LTO-ratkaisut.
Kuva. OC-System Oy:n nestekaasulämmitteinen jauhemaalauslinja ja siihen suunnitellut LTO-ratkaisut (OC-System oy/Savonia).

Lämpöä on mahdollista ottaa talteen polttouunin poistokaasuista 40 kW rakennuksen lämmittämiseen lämmityskaudella ja toisaalta kuivausuunin poistokaasuista pesuveden lämmittämiseen 20 kW.

Perustiedot
Selvitys on tehty Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa -hankkeessa 2023.
Yhteistyössä: OC-System Oy / Savonia-ammattikorkeakoulu.
Investointi
Poistokaasujen lämmön talteenoton investointi saatujen tarjousten perusteella n. 25 000 € pitäen sisällään oheisen kaavion mukaisen kytkennän toteutuksen.
Saavutetut hyödyt
Talteen otetulla energialla saadaan pienennettyä linjan nestekaasun kulutusta ja rakennuksen lämmittämiseen käytettävää kaukolämpöä yheensä 7000 €/vuosi, joten investoinnille ilman mahdollista investointi tukea saadaan 3,5 vuoden takaisinmaksuaika.


Lisätietoa:

OC-System Oy: OC System testaa ratkaisuja maalauslinjan päästöihin lisäksi kehitetään hukkalämmön talteenottoa