Näillä nettisivuilla esitellään hiilineutraaleja, erityisesti polttoon perustumattomaan lämmöntuotantoon liittyviä teknisiä ratkaisuja, niiden toteuttajia ja toteutetuista ratkaisuista saatuja kokemuksia. Tavoitteena on tuottaa tietoa kaikkien halukkaiden ja sitä tarvitsevien käyttöön esim. kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden päätöksentekijöille, yritysten ja kiinteistöjen omistajille.