Lämpöpumppuratkaisut

Iisalmen voimalaitoksen omat hukkalämmöt hyödynnetään kaukolämmöksi innovatiivisella lämpöpumppujärjestelmällä

Kuva Calefa Oy

Savon Voiman Iisalmen voimalaitoksella tuotetaan lämpöä kahdella yhteensä 60 megawatin leijupetikattilalla  ja 65 prosenttia tuotannon polttoaineesta on uusiutuvia.

Keväällä 2021 Iisalmen voimalaitoksella otettiin käyttöön ensimmäinen teollisuusluokan lämpöpumppu, jolla otetaan talteen voimalaitoksen oma hukkalämpö ja jalostetaan se kaukolämmöksi.

Lämpöpumpun kaukolämpöteho on 823 kilowattia ja jäähdytysteho 579 kilowattia. Lämpöpumpun investoinnin arvo on 360 000 euroa.

Kesäaikaan Iisalmen kaukolämmöstä 10 prosenttia tuotetaan lämpöpumpulla ulkoilman energiasta. Tällä kehittyneellä lämpöpumpputeknologialla myös matala-asteiset lämmönlähteet saadaan hyödynnettyä ja lämpöpumppujärjestelmä vähentää voimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä 800 000 kiloa vuodessa. Lämpöpumppuratkaisu toimii samalla myös jäähdyttimenä ja aiemmin käytetyt jäähdytyspuhaltimet voivat toimia prosessissa käänteisesti energiakeräiminä.

Lämpöpumppujärjestelmän Iisalmen voimalaitokselle on toimittanut kokonaistoimituksena Calefa Oy. Erikoislämpöpumpulla saadaan tuotettua kaukolämpöverkkoon soveltuvia 90 asteen lämpötiloja hyvällä hyötysuhteella.  Iisalmen lämpöpumpun hyötysuhde on 3,37. Lämmönlähteinä erikoislämpöpumpulla voi olla ilman ja vesistöjen lämpö, teollisuuden hukkalämmöt ja lisäksi maalämpö ja aurinko.

Lue lisää:

Uusi lämpöpumppujärjestelmä jalostaa Iisalmen voimalaitoksen omat hukkalämmöt kaukolämmöksi – Savon Voima

Lämpöpumppujärjestelmä tehostamaan voimalaitosta – ”Tämä on meille merkittävä askel” – Calefa

Perustiedot
Toteutusvuosi: 2021
Toteuttaja: Savon Voima
Investointi
Investointikulut 360 000 €
Saavutetut hyödyt
Päästövähennys: CO2-päästöjä 800 t/a