Hiilineutraalius energiantuotannossa ohjaa uusiutuvien energiamuotojen, kuten tuuli- ja aurinkovoiman käyttöön. Uusiutuvien energialähteiden haastavuus on tuotannon vaihtelevuus vuodenaikojen ja jopa vuorokausien mukaan. Energian tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa koko ajan ja tähän liittyen energian varastoinnin tarve lisääntyy uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä. Energian oikea-aikaisella varastoinnilla/purkamisella voidaan saavuttaa energian keskitetyssä tuotannossa mutta myös yksityistalouksissa kulutusjouston kautta merkittäviä säästöjä, kun energiaa voidaan varastoida mm. akkuihin, veteen ja kaasuun ja maaperään.