Pohjois-Savon Energiaklusterin tavoitteena on parantaa energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia hyödyntää tutkimuslaitosten palveluita, edistää yritysten palveluiden ja tuotteiden innovointia ja kehittämistä mahdollistaen kasvun ja menestymisen sekä kotimaan että globaaleilla markkinoilla.

Yritysyhteistyökumppanit

Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa -hankkeessa mukana olevat yritykset ovat:

HögforsGST Oy on älykkään energian edelläkävijä, joka tarjoaa korkealaatuisia lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä.

Kuopion Energia Oy on monipuolinen ja nykyaikainen energiapalveluyritys.

Lamit Oy on energiaprojektien erikoisosaaja.

Savon Voima Oyj tarjoaa monipuolisia ja kestäviä energiapalveluja.

Stora Enso Varkauden tehdas on monipuolinen biotuoteintegraatti, joka koostuu pakkauskartonkitehtaasta, sahasta ja LVL-tehtaasta.

Sumitomo SHI FW Energia Oy:n toimiala on höyrykattilat ja höyrykeittimet.

Suomivalimo Oy on keskisuurten rautavalujen toimittaja.

Varkauden Aluelämpö Oy on Varkauden kaupungin ja Savon Voima Oyj:n omistama innovatiivinen kaukolämpöyhtiö.

FINHCIP Heat Circulation Innovation Platform

Suomessa hiilineutraalia lämmöntuotantoa edistävää tutkimustyötä tekevät yhteistyötoimijat ja yhteistyötahojen painotukset hankeyhteistyön osalta:

Business Finland on yrityksille kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita tarjoava rahoituskeskuksesta ja asiakastoimintoja toteuttavasta yhtiöstä koostuva liike-elämän toimija.

Centria ammattikorkeakoulun erityisosaaminen keskittyy vähähiiliseen energiantuotantoon soveltuvien sivuvirtojen hyödyntämisen edistämiseen lisäten alueellista omavaraisuuteen perustuvaa energiayhteisöllisyyttä, energiatehokkuutta ja resurssien kestävää käyttöä.

EteVä pilotti, Energiatehokkaat ja vähähiiliset pilottiratkaistu -hanke

EVAKOT – Energianvarastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut -hanke

Cursor Oy on Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö, joka tuottaa elinkeino- ja kehittämispalveluja, vastaa alueen kuntien yritysneuvonnasta ja toteuttaa seudun kehittämishankkeita.

Haminan Energia Oy on Haminan kaupungin omistama moderni tuulivoimaan ja biokaasuun panostava energiayhtiö.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) erityisosaaminen keskittyy hajautettuihin energiasysteemeihin, mm. ylijäämälämpöjen hyödyntämiseen, energiatehokkuuden edistämiseen ja energiajärjestelmiin.

Hukkaveks – Hukkalämmön verkostot ja hyödyntämismahdollisuudet Kymenlaaksossa -hanke

Kotkan Energia Oy on Kotkan kaupungin omistama monipuolisia energiapalveluita ja -tuotteita tarjoava energiakonserni.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy kehittää alueensa paikallista elinkeinoelämää ja tarjoaa yritysneuvontaa.

Navitas yrityspalvelut tarjoaa Varkauden alueella kokonaisvaltaista palvelua yrittäjille ja yrityksille.

Novia-ammattikorkeakoulun erityisosaaminen keskittyy vahvaan energiatekniseen tietotaitoon, uusiutuviin energiajärjestelmiin, energian varastointiratkaisuihin ja älykkäiden järjestelmien asiantuntijuuteen.

Prizztech oy on Satakunnan alueen kehittämisyhtiö, joka kehittää alueen elinvoimaa ja tukee yritysten kasvua.

Hukkalämmöstä hyötyenergiaa -hanke

Satakunnan ammattikorkeakoulun (Samk) erityisosaaminen keskittyy hiilineutraaliuden ja energiatehokkuuden lisäksi kestäviin energiaratkaisuihin.

Turku Business Region on Suomen dynaamisin yritys- ja innovaatiotoimintojen keskittymä.

HUIMA – Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita -hanke

Turun ammattikorkeakoulun erityisosaaminen liittyy hukkalämpöjen hyödyntämiseen ja lämpöenergian kausivarastoinnin tietämykseen ja ja kansallisiin verkostoihin.

Lämpöä – Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa -hanke

HUKATON – Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen -hanke

Vaasan ammattikorkeakoulun erityisosaaminen keskittyy vaihtoehtoisiin uusiutuviin energialähteisiin, elinkaariajatteluun ja älykkääseen energian jakeluun.

Yrityssalo Oy on yrittäjyyden palvelukeskus, joka kehittää Salon alueen kasvun edellytyksiä ja yritysten kilpailukykyä.

Åbo Akademi on kansainvälisesti merkittävä ruotsinkielinen tutkimusyliopisto, jonka toiminta kattaa tutkimuksen ja koulutuksen useimmilla tieteenaloilla.

—–

Energiavarastot ja lämpöpumput osana tulevaisuuden energiajärjestelmiä -hanke