Hukkalämpöä syntyy kaikkialla, kotitalouksissa, yrityksissä, julkisissa tiloissa, isoissa teollisuuden tuotantoprosesseissa ja energiantuotannossa. Hukkalämmönlähteitä ovat esimerkiksi ilmanvaihto, jätevesi/harmaavesi, kiinteistökohtainen lämmitys/jäähdytys, eri teollisuuden alojen prosessit ja energiantuotannon prosessit.

Hukkalämmön talteenotolla pienennetään ilmastokuormaa, lisätään energiatehokkuutta ja saadaan myös taloudellisia hyötyjä aikaan. Hukkalämpöä voidaan hyödyntää pienessä ja isommassa mittakaavassa. Kotona jäähdytyslaitteena toimivan jääkaapin lauhdelämpöä siirtyy huonetilaan ja teollisuuden tuotannoista syntyvää hukkalämpöä voidaan talteenottaa ja johtaa kaukolämpö- tai kaukokylmäverkkoon.