Hukkalämmön talteenotto

Kiinteistön jäähdytyslämpö talteen kaukolämmöksi energiayhtiön palveluna

Alueilla, joilla on kaukolämpöverkko, mutta ei kaukokylmäverkkoa, voidaan taloyhtiöiden ja muiden suurien kiinteistöjen jäähdytys toteuttaa energiataloudellisesti ja ympäristöystävällisesti siirtämällä jäähdytyksen hukkalämpö lämpöpumpulla kaukolämpöverkkoon

Esimerkiksi Kuopion alueella näin on tehty jo kuudessa kohteessa, joita ovat:

  • Kirjasto/museo
  • Valteri-koulu
  • Taidelukio Lumit
  • Niuvanniemen sairaala
  • Lääninhallitus
  • Oikeustalo

Kaikissa kohteissa on käytetty Oilonin ChillHEAT-lämpöpumppuja, joiden tehoalue on kohteen tarpeen mukaan 30 kW -> . Suuritehoiset järjestelmät toteutetaan kytkemällä useita ChillHeat-lämpöpumppuja sarjaan. Kuopiossa lämpöpumppujen yhteenlaskettu jäähdytysteho on 2200 kW ja vastaavasti lämmitysteho 3295 kW. Lämpöpumput tuottavat 10 oC:sta jäähdytysvettä kiinteistön jäähdytysverkostoon ja 80 oC:sta kaukolämpövettä kaukolämpöverkostoon alla olevan kytkentäkaavion mukaisesti. Yhteenlaskettu lämpökerroin , kun verrataan tuotettua jäähdytystehoa ja kaukolämpötehoa kulutettuun sähkötehoon on 5.

CHC (Combined Heat and Cooling) – lämpöpumpun periaatteellinen kytkentäkaavio
Kuvassa CHC (Combined Heat and Cooling) – lämpöpumpun periaatteellinen kytkentäkaavio (Savonia).

Perustiedot
Toteutusvuosi: 2018 – 2020
Toteuttajat: Oilon oy / Kuopion Energia Oy
Investointi
Pyydä tarjous omalta energiayhtiöltäsi esim. Savon Voimalta tai Kuopion energialta. Tarjouksen erittelystä ilmenee liittymismaksu, jolla katetaan lämpöpumpun rakentamiskustannukset sekä kuukausittain maksettavat teho- ja energiamaksut, joita määritettäessä otetaan huomioon tuotetusta jäähdytyksestä kaukolämpöverkkoon talteen saatava kaukolämpöenergia.
Saavutetut hyödyt
Rakennuksen jäähdytyksen hukkalämpö saadaan korkealla lämpökertoimella jalostettua kaukolämmöksi. Rakennuksen jäähdytyskustannuksia pienentää jäähdytyksen yhteydessä talteen otetusta hukkalämmöstä tuotetusta kaukolämmöstä saatava hyvitys. Erilaisten hukkalämpöjen ja muiden kierrätettyjen lämpöjen hyödyntäminen onkin keskeinen tavoite energiayhtiöillä niiden pyrkiessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.


Artikkelikuva: Oilon Oy