Hukkalämmön talteenotto

Poistoilmalämpöpumpun avulla taloyhtiölle 8000 euron säästöt vuodessa

Kuusankosken keskustassa sijaitseva As Oy Leikkipolku on rakennettu vuonna 1974 ja siihen kuuluu kuusikymmentä osakehuoneistoa. Högfors GST asensi Leikkipolulle HybridHEAT-järjestelmän, kun vanhojen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston uusiminen tuli ajankohtaiseksi. Tällöin kohteeseen asennettiin alla olevan periaatekuvan mukaisesti poistoilmasta lämpöä talteen ottava Thermia Mega L -lämpöpumppu kiinteistössä olemassa olevan kaukolämpöjärjestelmän rinnalle.

Kuva: Poistoilmalämpöpumppuratkaisun periaatekuva (Kiinteistöliitto : Poistoilman lämmöntalteenotto lämpöpumpujärjestelmällä kerrostaloissa).

Perustiedot
Toteutusvuosi: 2020
Toteuttaja: HögforsGST oy/As Oy Leikkipolku
Investointi
Taloyhtiöt voivat hakea energiatehokkuutta parantaviin investointeihin ARA-avustusta, jonka suuruus poistoilmalämpöpumppujen osalta on ollut 25 %. Poistoilmalämpöpumppuinvestointien takaisinmaksuajat ovat tehdyissä tarkasteluissa vaihdelleet 7 -12 vuoden välillä, tässä kohteessa takaisinmaksuajaksi on ilmoitettu 7 vuotta.
Saavutetut hyödyt
Pelkällä koneellisella poistolla varustetuissa kerrostaloissa suurin lämpöhukka on poistoilmassa (n.30 % kokonaisenergian kulutuksesta), jos ulospuhallettavan ilman lämpöä ei oteta talteen. Oikein suunnitellulla poistoilmalämpöpumpulla on mahdollista saada talteen n. 50 % ilmanvaihdon kautta hukkaan menevästä energiasta. As Oy Leikkipolkun HybridHEAT-järjestelmän poistoilmalämpöpumpulla saadaan seurantamittauksien mukaan keskimäärin n. 8000 €:n vuosisäästöt, kun talteen otetusta lämmöstä saadaan tuotettua kaukolämpöä korvaavaa lämpöä 230 MWh vuodessa lämpökertoimella 4,1.

Savon Voima Oy on julkaissut tähän liittyen ohjeen suunnittelijoille (Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle), jossa tuodaan esille niitä asioita , joiden avulla taloyhtiön PILP-hankinta saadaan toteutettua siten, että sekä lopputulos on sekä taloyhtiön että kaukolämpöyhtiön näkökulmasta hyvin toimiva sekä saavutettavien energiasäästöjen ja haluttujen takaisimaksuaikojen osalta odotusten mukainen.

Lisätietoa
HögforsGST oy: HybridHEATin takaisinmaksuaika vain 7 vuotta
Kiinteistöliitto : Poistoilman lämmöntalteenotto lämpöpumpujärjestelmällä kerrostaloissa
Savon Voima Oy: Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle

Artikkelikuva: Savonia