Hukkalämmön talteenotto

Savilahdessa Neulalahden syvännealueelta otetaan kylmää vettä lähijäähdytyksen tuotantoon

Kaukojäähdytyslaitos & -verkko Kuva: Kuopion Energia

Kuopion Energia tuottaa koko Savilahden alueelle sekä kaukolämpö- ja jäähdytyspalveluja. Energiatehokas kaukojäähdytys on mahdollista vesistön läheisyyden vuoksi ja yli 70 prosenttia Kuopion Savilahden alueen kaukojäähdytyksestä tuotetaan ns. vapaajäähdytyksellä eli kylmällä järvivedellä.

Savilahden kaukojäähdytyslaitos valmistui vuonna 2020 Kuopion kaupungin Savilahden kaupunginosaan. Kaukojäähdytyslaitoksen nimellisteho jäähdytyksessä on noin 30 megawattia ja tuotantokapasiteetti 30 gigawattituntia vuodessa. Kaukojäähdytyslaitokselle on asennettu yksi vedenjäähdytyskone ja yksi lämpöpumppu teholtaan 2,5 megawattia. Järviveden lämpötilan ollessa kesällä korkeimillaan, toimivat jäähdytyskone ja lämpöpumppu varakoneina ja niillä tuotetaan viileää heinä-elokuussa. Kaukojäähdytyslaitoksella on optio myös toiselle lämpöpumpulle teholtaan 2,5 megawattia.

Kylmää vettä pumpataan Kallavedestä 32 metrin syvyydestä ja johdetaan 1,2 metrin putkea pitkin kaukojäähdytyslaitokseen, missä kylmä siirretään lämmönvaihtimien kautta kaukojäähdytysverkkoon. Kahdeksanasteisen veden kylmäenergia siirtyy asiakkaille lämmönjakokeskuksen kautta kiinteistön jäähdytysjärjestelmään. Kiinteistöltä jäähdytysjärjestelmän kautta saatu ylijäämälämpö siirretään kylmään veteen ja lämmennyt vesi palautuu jäähdytyslaitokselle, missä se viilennetään järvivedellä ja tarvittaessa lämpöpumpuilla ja kompressoreilla. Jäähdytyslaitoksella talteenotettu kiinteistöjen hukkalämpö muutetaan lämpöpumpulla kaukolämmöksi.

Vapaajäähdytykseen perustuva kaukojäähdytys on energiatehokas ja lisäksi sen etuna on vähäinen investoinnin tarve verrattuna rakennuskohtaisiin jäähdytysratkaisuihin.  Vapaajäähdytteinen kaukojäähdytys on ekologinen ja toimintavarma ratkaisu kiinteistöjen jäähdyttämisessä.

Kaukojäähdytyslaitoksen toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta vastaa Kuopion Energia.

Katso myös:

Kuopion Energian Savilahden kaukojäähdytyslaitos käynnistää tuotannon – Kuopion Energia

Tuotteet – Kuopion Energia

KE_Kaukojäähdytys_presentaatio_26102018.pdf (kuopionenergia.fi)

Perustiedot
Toteutusvuosi: 2020
Toteuttaja: Kuopion Energia