Hukkalämmön talteenotto

Lämpöenergiavarasto hyödyntää kallioon louhittuja säiliöitä Vaasassa

Vuonna 2020 Vaasan Vaskiluodossa otettiin käyttöön luolalämpövarasto (CTES). TES-laitos koostuu kahdesta aiemmin öljyvarastona käytetystä luolasta, joihin varastoidaan jätteenpolttolaitoksen ylimääräistä lämpöenergiaa.

Järjestelmä tasoittaa kaukolämmön tuotantohuippuja ja mahdollistaa tuuli- ja aurinkoenergian joustavamman käytön tulevaisuudessa.

Lämpövarastoluolien tilavuudet ovat 150 000 m³ ja 60 000 m³ (yhteensä 210 000 m3). Laitoksen lataus- ja purkukapasiteetti on 100 MW ja varastointikapasiteetti noin 7–9 GWh. Käyttölämpötila on 45–90°C.

Kuva: CTES Vaskiluodossa Vaasassa (EPV Energia Oy).
Perustiedot
Toteutusvuosi: 2020
Toteuttaja: EPV Energia Oy
Investointi
x
Saavutetut hyödyt
Energiavaraston kapasiteetti on 7–9 gigawattituntia, jolloin pystytään varastoimaan kesäaikaista ylijäämälämpöä talveksi.


Lisätietoa:

Tulevaisuuden lämpöenergiavarasto otettiin käyttöön Vaasassa