Hukkalämmön talteenotto

Leppävirralla hyödynnetään jäähallin ja hiihtoareenan hukkalämmöt kaukolämmöksi Savon Voiman pitkän elinkaarimallin lämpöpumppuratkaisulla

Savon Voima

Leppävirran kunnalla oli ajankohtaista päivittää hiihtoareenan ja jäähallin kylmälaitteet ja tässä yhteydessä tuli esiin kylmäprosessien lauhdelämmön hyödyntäminen kunnan hiilinegatiivisuustavoitteen edistämiseksi. Kunta teetti selvityksen konsulttien avulla ja tarjouskilpailun jälkeen päädyttiin Savon Voiman tarjoamaan energiaratkaisuun.

Leppävirran jäähallin ja hiihtoareenan kylmälaitteiden läheisyyteen sijoitettu kontissa oleva lämpöpumppulaitteisto siirtää lauhdelämmön lämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon.

Talviaikaan lähes kaikki jäähallin ja hiihtoareenan kylmälaitteiden lauhdelämmöistä tuotetusta kaukolämmöstä ohjautuu Vesileppis Kylpylähotellille (majoitustilat) ja Vesileppis Areenalle (liikuntatilat). Kesäaikaan ylijäämälämpöä käytetään myös muun Leppävirran taajama-alueen lämmitykseen.

Kaukolämpöverkoston lämpötilatasoa lasketaan lämpöpumppujen energiatehokkaan toiminnan optimimoiseksi ja tähän liittyen Savon Voima on uusinut Vokkolan alueen kiinteistöjen lämmönjakokeskukset toukokuun 2022 aikana vastaten myös niiden toiminnasta ja ympärivuorokautisesta valvonnasta.

Suomen Tekojää Oy on toimittanut lämpöpumpun, jolla korotetaan jäähdytyskoneistojen matala-asteista hukkalämpöä aluelämpöverkkoon.

Jatkossa kaksisuuntaisella kaukolämpöverkkojärjestelmällä tullaan kattamaan yli 10 prosenttia koko Leppävirran taajaman lämmöntarpeesta. Kaksisuuntaisella kaukolämpöjärjestelmällä voidaan tuottaa päästötöntä energiaa paikalliseen käyttöön ja lisäksi syöttämään puhdasta energiaa Savon Voiman kaukolämpöverkkoon.

Katso myös:

Kaksisuuntainen kaukolämpöjärjestelmä vie Leppävirtaa harppauksen kohti hiilinegatiivisuustavoitetta – Savon Voima

Lämmöntalteenotto arkistot – Tekojää (tekojaa.fi)

Perustiedot
Toteutusvuosi: 2022
Toteuttaja: Leppävirran kunta yhteistyössä Savon Voiman kanssa
Investointi
Leppävirran kunta investoinut laitteisiin n. 1,2 milj. €
Business Finland energia-avustus 250 000 €
Saavutetut hyödyt
Säästöt 120 000 €/vuosi ja sopimusajan elinkaaren aikana kokonaissäästöt ovat n. 1,2 milj. €
Takaisinmaksuaika: 10 vuotta
Päästövähennys: ei tiedossa