Hankkeen taustoja

Maakunnallisella tasolla tavoitellaan hiilineutraalia Pohjois-Savoa vuoteen 2035 mennessä ja Pohjois-Savon ilmastotiekartta on ohjenuorana näille tavoitteille. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna ja sitoa tai kompensoida 20 prosenttia päästöistä kestävällä tavalla.

Ilmastotiekartan painotukset ovat kestävän ilmastokulttuurin lisäksi kiertotalouden avulla elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn edistäminen, luonnovarojen kestävä käyttö, hiilinielujen- ja varastojen lisääminen, puhtaan energian tuottaminen ja ilmastoturvallisuuden ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen yhteistyöllä. Toimenpiteitä on suunniteltu tehtävän seuraavilla sektoreilla: maa-, ja metsätalous, liikenne ja logistiikka, teollisuus, rakentaminen ja asuminen, kuluttaminen ja jätehuolto sekä aluesuunnittelu ja energia-, ja vesihuolto.

Erityisesti Pohjois-Savon ilmastotiekartan Puhdasta energiaa reilusti -teeman tavoitteena on alueellisesti edistää hiilineutraalia energiantuotantoa. Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa -hanke tukee tätä maakunnallista tavoitetta edistämällä sekä hiilineutraalien polttoon perustamattominen lämmöntuotannon tekniikoiden käyttöönottoa ja edistämällä myös alueen elinkeinorakenteen kehittämistä ja uudistamista ja liiketoiminnan uusia mahdollisuuksia tällä sektorilla.

Hankkeessa toimitaan yhdessä alueen yritysten kanssa ja selvitetään mahdollisia kehittämiskohteita, esimerkiksi, miten yrityksen hukkalämpö voidaan ottaa talteen ja hyödyntää. Käytännössä tehdään työtä yhdessä asiantuntijoiden ja tulevaisuuden tekijöiden eli opiskelijoiden kanssa. Näin hanke edistää myös Savonian koulutuksen arvoja työelämäläheisyydestä ja yhdessä oppimisesta.